Science Fiction

Black Fox
6.1

Black Fox

Oct. 05, 2019

Black Fox

Rika je najmlađa ćerka ninđa klana i ona se ugledala na svog oca koji je istraživač. Međutim, jednog dana je njen rodni dom napadnut. Šta će ...
Hello World
6.8

Hello World

Sep. 20, 2019

Hello World

U Kyotu 2027. godine Naomi Katagaki, učenik srednje škole, susreće osobu koja tvrdi da je Naomi od 10 godina iz budućnosti. Zajedno moraju ...